Mikä sosiologia?

Sosiologia on yhteisöllisiä ryhmiä ja yhteiskuntia sekä niiden perustana olevaa yksilöiden käyttäytymistä tutkiva tieteenala. Sosiologia … Continue reading Mikä sosiologia?